Όταν η σκέψη σας πηγαίνει στην ασφάλεια του σπιτιού, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι συνήθως η χρήση αποτρεπτικών μέσων εισβολής σε αυτό, όπως οι συναγερμοί.

Ωστόσο, η οικιακή ασφάλεια περιλαμβάνει την προστασία του σπιτιού και της περιουσίας σας κι από άλλους κινδύνους, περιβαλλοντικής φύσεως. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έξυπνης ασφάλειας της κατοικίας σας.

Ποια είναι η αξία των περιβαλλοντικών αισθητήρων στην οικιακή ασφάλεια

Πολύ συχνά, είναι εύκολο να παραβλέψουμε σοβαρά, συχνά αόρατα και καταστροφικά, αλλά ανιχνεύσιμα προβλήματα όπως διαρροές νερού ή αερίου, μονοξείδιο του άνθρακα, υπερβολική θερμότητα, καπνός και άλλα. Οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες αποτελούν μέρος ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή ή να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ποιους περιβαλλοντικούς αισθητήρες πρέπει να συμπεριλάβετε στο οικιακό σύστημα ασφαλείας;

Η ασφάλεια στο σπίτι δεν σταματά με την παρεμπόδιση εισβολής διαρρηκτών. Περιλαμβάνει επίσης την ανίχνευση και άλλων σοβαρών, περιβαλλοντικών κινδύνων για την πρόληψη ζημιών, τραυματισμών ή θανάτων. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών, είναι οι εξής:

Αισθητήρες καπνού και θερμότητας: Οι αισθητήρες καπνού και θερμότητας αποτελούν στοιχεία που συμπληρώνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς. Αυτοί οι αισθητήρες ανιχνεύουν τη συγκέντρωση καπνού ή θερμότητας σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη της οικίας αν φτάσει σε ένα σχετικό επίπεδο.

Αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα: Ο άνθρακας είναι ένα αόρατο, άοσμο και δηλητηριώδες αέριο που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα σπίτι χωρίς προειδοποίηση και όταν οι κάτοικοι παρατηρήσουν τις επιπτώσεις, τότε ενδέχεται να έχουν ήδη αρρωστήσει ή καταστεί ανίκανοι να αντιδράσουν. Αυτοί οι ανιχνευτές σας ειδοποιούν άμεσα, ώστε να μπορείτε να βγείτε από το σπίτι με ασφάλεια.

Αισθητήρες νερού: Ακόμη και η διαρροή μικρής ποσότητας νερού μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά εάν δεν έχει ελεγχθεί. Όταν οι αισθητήρες νερού έρχονται σε επαφή με το νερό, σας ειδοποιούν αμέσως για το πρόβλημα.

Αισθητήρες κατάψυξης και θερμοκρασίας: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας μπορούν να ανιχνεύσουν τη διακύμανση της θερμοκρασίας και μπορούν να παράσχουν μια προειδοποίηση εάν οι εσωτερικές θερμοκρασίες πέσουν, για παράδειγμα, κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.