Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης

Για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, χωρίς να θυσιάζετε την ποιότητα.

Η σημασία της συντήρησης ενός συστήματος πυρανίχνευσης

Πέρα από την αρχική επιλογή,μελέτη και τοποθέτηση ενός συστήματος πυρανίχνευσης,πρέπει να ακολουθείται η σωστή και τακτική συντήρησή του. Είναι συχνό φαινόμενο να μην δίνεται η πρέπουσα προσοχή που αφορά την συντήρηση του συστήματος  μέχρις ότου δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (πχ. Εσφαλμένος συναγερμός).  Όσο αμελούμε την συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος το σύστημα μας να μην λειτουργήσει σωστά στην περίπτωση ατυχήματος.

Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης

Το πλάνο συντήρησης

Αμέσως μετά την τοποθέτηση ενός συστήματος πυρανίχνευσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ του εγκαταστάτη και του ιδιοκτήτη για το πλάνο εποπτείας και συντήρησης του συστήματος. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης στο χώρο  εξειδικευμένου συνεργείου , το οποίο θα προχωρά στον έλεγχο, στην επιδιόρθωση και επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας ολόκληρου του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, αν πραγματοποιούνται δομικές αλλαγές στο χώρο εγκατάστασης, θα πρέπει πάντα να ενημερώνεται και ο εγκαταστάτης του συστήματος πυρανίχνευσης  καθώς μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική μελέτη ή και επιδιόρθωση σε τμήματα του συστήματος που μπορεί να έχουν επηρεαστεί.

Η DC Secutity αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει όλους τους ελέγχους που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης που έχετε επιλέξει.

Αντοχή στο χρόνο, μέγιστη απόδοση

Όπως όλα τα συστήματα ασφαλείας έτσι και ένα σύστημα πυρανίχνευσης χρειάζεται τακτική,  προσεκτική και μελετημένη συντήρηση. Μέσω αυτής διατηρούμε την αρχική μας επένδυση, ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα και μειώνουμε δραματικά τις πιθανότητες για την πρόκληση ατυχήματος .

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;

Αφήστε μας το τηλέφωνο σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.