Σύμφωνα με έκθεση της Berg Insight, ο αριθμός των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού αναμένεται να αυξηθεί στην Ευρώπη από τα 8,7 εκατομμύρια του 2016 στα 10,6 εκατομμύρια το 2012, παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%.

Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού εκτιμάται πως θα αυξηθεί από τα 32,1 εκατομμύρια στο τέλος του 2016 στα 37,2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2021, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,9%. Τα μικρά συστήματα συναγερμού για επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες μπορούν να διαχωριστούν σε δυο βασικές κατηγορίες: τους τοπικούς συναγερμούς και τους επιτηρούμενους συναγερμούς. Ο πιο απλός τύπος τοπικού συναγερμού αντιδρά μονάχα με τον ήχο της σειρήνας, ώστε να ειδοποιήσει τον περίγυρο και να πανικοβάλει τους εισβολείς. Ένας πιο εξελιγμένος τύπος συναγερμού είναι ο συναγερμός αυτοπαρακολούθησης, ο οποίος, όταν ενεργοποιηθεί, ενημερώνει άμεσα τον ιδιοκτήτη του με ένα γραπτό μήνυμα ή push notification. Οι επιτηρούμενοι συναγερμοί είναι συνδεδεμένοι με αρμόδια Κέντρα Υποδοχής, τα οποία ανταποκρίνονται στη λήψη σήματος με την ενημέρωση της αστυνομίας ή της ιδιωτικής ομάδας περιφρούρησης.  

Η διείσδυση των συστημάτων συναγερμού ποικίλει μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως υπάρχει μικρός συσχετισμός των μετρήσεων εγκληματικότητας με τη διείσδυση των συστημάτων συναγερμού. Παρ’ όλα αυτά, ο συσχετισμός ανάμεσα στο ΑΕΠ και τη ζήτηση υπηρεσίες παρακολούθησης συναγερμού είναι προφανής, καθώς η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης στην Ευρώπη, με 17%, 12% και 11% αντίστοιχα. Η Δανία, η Ολλανδία και η Ισπανία έχουν επίσης ποσοστά διείσδυσης άνω του 6%, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που έχει χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από τη Δυτική Ευρώπη, η διείσδυση είναι μικρότερη του 1%. Επιπλέον, η διείσδυση των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού είναι αρκετά υψηλότερη μεταξύ των νοικοκυριών που στεγάζονται σε μονοκατοικίες και αυτών που βρίσκονται σε διαμερίσματα.

Στο μεταξύ, παρατηρείται ακόμα σημαντική προοπτική ανάπτυξης για τα μικρά επιτηρούμενα συστήματα συναγερμού, ειδικά στην Ευρώπη, όπου η συνολική διείσδυση έφτασε, μόλις, στο 3,7% για το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα τέλη του 2016. “Η διείσδυση των συστημάτων συναγερμού παρακολούθησης στη Βόρεια Αμερική είναι αρκετά υψηλότερη από αυτή στην Ευρώπη και το χαρακτηριστικό ποσοστό άγγιξε το 22% στη συγκεκριμένη περιφέρεια στο τέλος του 2016” ανέφερε αναλυτής της Berg Insight.

Σημαντικοί παράγοντες για την αυξανόμενη ενσωμάτωση των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού στο τομέα των κατοικιών είναι η οικονομική ανάπτυξη, τα επίπεδα ιδιοκτησίας κατοικιών, καθώς και η δραστηριότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός παράγοντας για την σημερινή ανάπτυξη της αγοράς είναι η χρήση βελτιωμένων πρακτικών marketing και πωλήσεων από εξειδικευμένες ομάδες υπηρεσιών συναγερμού και οι νέοι “παίκτες” που εισέρχονται στην αγορά από το πεδίο της αυτοματοποίησης σπιτιών. “Τα συστήματα συναγερμού γίνονται ολοένα και πιο πολύτιμα για τους πελάτες, καθώς οι προσφορές επεκτείνονται για να συμπεριλάβουν την αναγνώριση φωτιάς, διοξειδίου του άνθρακα και διαρροής νερού, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης σπιτιού, όπως οι έξυπνες κλειδαριές, κάμερες κλπ” αναφέρει η έκθεση της Berg Insight.