Ένα σύστημα συναγερμού αποτελείται από πολλά επί μέρους μέρη, τα οποία δημιουργούν ένα δίκτυο που μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τους επίδοξους διαρρήκτες. Το ζήτημα είναι αυτό το δίκτυο να σχεδιαστεί σωστά ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελαττώματα και αδύναμα σημεία που θα μπορούσε ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί ο κλέφτης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μελέτη, η οποία θα υποδείξει πού πρέπει να μπει κάθε μέρος του συναγερμού αλλά και τι είδους πρέπει να είναι. Διαβάστε παρακάτω από τι αποτελούνται οι συναγερμοί, ώστε να έχετε τις βασικές γνώσεις που θα σας βοηθήσουν στην πορεία να συνεργαστείτε με την πλέον κατάλληλη εταιρεία.

Κεντρική μονάδα

Η κεντρική μονάδα αποτελεί την καρδιά αλλά και τον εγκέφαλο του συστήματος συναγερμού, αφού δέχεται όλα τα σήματα από τις αισθητήριες συσκευές και τα μετατρέπει σε γνωστοποίηση για την παραβίαση του χώρου. Από την κεντρική μονάδα οπλίζεται και αφοπλίζεται ο συναγερμός, ενώ η κεντρική μονάδα αντιλαμβάνεται και αν έχουν κοπεί τα καλώδια, ώστε επίσης να δώσει σήμα παραβίασης. Συνδέεται και με μπαταρίες, ώστε να λειτουργεί ακόμα και σε περίπτωση πτώσης του ρεύματος.

Αισθητήριες συσκευές

Οι αισθητήριες συσκευές είναι αυτές που ανιχνεύουν τυχόν παραβίαση και στέλνουν το σήμα στην κεντρική μονάδα. Διακρίνονται σε μαγνητικές επαφές, οι οποίες παγιδεύουν τα ανοίγματα του προστατευόμενου χώρου, έτσι ώστε όταν η μία επαφή απομακρυνθεί από την άλλη να γίνεται αντιληπτή η διάρρηξη, δηλαδή το άνοιγμα του παραθύρου ή της πόρτας, εφόσον το σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο. Οι ανιχνευτές από την άλλη –τα ραντάρ δηλαδή- ανιχνεύουν ενδεχόμενη κίνηση και γι’ αυτό τοποθετούνται σε κομβικά σημεία, στα οποία η κίνηση υποδηλώνει πρόθεση διάρρηξης, όπως για παράδειγμα στο μπαλκόνι ή στο εσωτερικό του χώρου αντί για μαγνητικές επαφές ή ως επιπλέον προστασία.

Συσκευές σήμανσης συναγερμού

Οι συσκευές σήμανσης των συναγερμών μετατρέπουν το σήμα της παραβίασης σε ηχητικό σήμα και είναι οι γνωστές σειρήνες. Συνήθως, τα συστήματα συναγερμού έχουν δύο σειρήνες, μια εσωτερική που στόχο έχει να τρομάξει και να αποδιοργανώσει το διαρρήκτη με την έντασή της και μία εξωτερική που βοηθάει στο να γίνει αντιληπτή η διάρρηξη στον ευρύτερο περίγυρο. Η σειρήνα μπορεί να συνοδεύεται και από οπτικό σήμα, δηλαδή έντονο φωτεινό φλας.

Συσκευές τηλεμετάδοσης του συναγερμού

Ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα συναγερμού έχει ένα ακόμα βασικό μέρος που του επιτρέπει να καταστέλλει οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του. Έχει αποδειχτεί ότι η ηχητική και φωτεινή σήμανση της σειρήνας δεν είναι τόσο αποτελεσματική στη σύλληψη των διαρρηκτών, αφού μέχρι οι γείτονες να αντιληφθούν τι γίνεται και να καλέσουν (αν καλέσουν) την αστυνομία, η κλοπή μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και οι δράστες να έχουν διαφύγει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία, μόλις ανιχνευθεί σήμα παραβίασης. Αυτό επιτυγχάνεται με κωδικοποιητές ή ασύρματες συσκευές, οι οποίες μετατρέπουν το σήμα του συναγερμού σε τηλεφωνικό σήμα, με αποτέλεσμα είτε να ειδοποιείται απευθείας η αστυνομία είτε να ειδοποιούνται κέντρα 24ωρης παρακολούθησης που στη συνέχεια ενημερώνουν τόσο την αστυνομία όσο και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.