Το ποσοστό των ληστειών αυξάνεται όσο περνάνε τα χρόνια, κάτι το οποίο σημαίνει πως το να δουλεύει το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού σας είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Η συντήρηση του συστήματος ασφαλείας σας είναι κομβική στο να κρατάτε την προστασία στο σπίτι σας, έστω και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, προκειμένου να αποφύγετε σοβαρές ζημιές στο σύστημα οι οποίες θα είναι κοστοβόρες, και θα σας αφήσουν χωρίς σύστημα ασφαλείας για όσο καιρό χρειαστεί μέχρι να επιδιορθωθούν.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα καθώς κάνετε συντήρηση στο σύστημά σας, προκειμένου να το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση και λειτουργικό.

– Ελέγχετε πάντοτε τις μπαταρίες του εξοπλισμού του συστήματος ασφαλείας

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να κρατήσετε το σύστημα ασφαλείας σας λειτουργικό είναι με το να ελέγχετε τις μπαταρίες του εξοπλισμού σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις κάμερες, τους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα, των πινάκων ελέγχου, των αισθητήρων σε πόρτες και παράθυρα, τους ανιχνευτές κίνησης, των smart locks σας, αλλά και των ανιχνευτών καπνού σας.

Και τα παραδοσιακά, αλλά και τα ασύρματα συστήματα ασφαλείας βασίζονται στις μπαταρίες. Αλλάζετε τις μπαταρίες στον πίνακα ασφαλείας σας ανά τρία με πέντε χρόνια.

– Πραγματοποιείτε εβδομαδιαίους ελέγχους στην περίμετρο του σπιτιού σας

H ασφάλειά σας ξεκινά με το εξωτερικό του σπιτιού σας. Να πραγματοποιείτε εβδομαδιαίους ελέγχους της παραμέτρου του σπιτιού σας, προκειμένου να παρακολουθείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας που έχετε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να ελέγχετε τις πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων σας για τυχόν σήψη ή λυγίσματα, να καθαρίζετε τις κάμερες και να ασφαλίζετε τις βάσεις τους, να εξετάζετε τους αισθητήρες για τις πόρτες και τα παράθυρα προσεκτικά, να ελέγχετε τις πόρτες και τα παράθυρα στα σημεία τα οποία κλειδώνουν, να κρατάτε περιποιημένη τη βλάστηση προκειμένου να περιορίσετε πιθανά σημεία που μπορούν να κρυφτούν οι εισβολείς και να δοκιμάζετε όλο τον εξωτερικό φωτισμό.

– Δοκιμάζετε τον πίνακα ελέγχου

Να είστε προνοητικοί και να κάνετε συχνές δοκιμές στο σύστημα ασφαλείας σας. Οι δοκιμές στον πίνακα ελέγχου σας μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τη μάρκα και τον τύπο συστήματος ασφαλείας που έχετε.

– Εκτελείτε ελέγχους ασφαλείας

Πέραν της ασφάλειας, θα πρέπει να ελέγχετε και πως το σπίτι σας είναι ασφαλές. Για να το κάνετε αυτό, να κρατάτε πυροσβεστήρες σε κάθε επίπεδο του σπιτιού, με έναν απ’αυτούς να βρίσκεται στην κουζίνα. Να παρακολουθείτε αυτούς τους πυροσβεστήρες κάθε μήνα και να τους επιδιορθώνετε εάν ο δείκτης της πίεσης είναι χαμηλά. Να εξηγείτε στα παιδιά του σπιτιού όλους τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, και διεξόδους, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση φωτιάς. Να τους εξηγείτε επίσης πως δεν πρέπει ποτέ να μη τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, όπως να μην αφήνετε ποτέ ξένους στο σπίτι σας, ή να μη δίνετε προσωπικές πληροφορίες από το τηλέφωνο σε ξένους.