Ένα καίριο ζήτημα για τους ιδιοκτήτες καμερών βιντεο-επιτήρησης, είναι να γνωρίζουν πως μπορούν να εξακριβώσουν αν το σύστημα τους έχει δεχτεί “κυβερνοχακάρισμα”, σε μια εποχή που η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη φυσική ασφάλεια.

Η εξακρίβωση του χακαρίσματος σε μια δικτυακή κάμερα ή άλλο IP σύστημα βιντεοεπιτήρησης, κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι, με δεδομένο πως τα διαφορετικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά από ποικίλους κατασκευαστές, παρουσιάζουν ευπάθειες διαφορετικής φύσης. Αν όμως ο ιδιοκτήτης φροντίσει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος, τότε θα μπορέσει να ανακαλύψει άμεσα πιθανή ηλεκτρονική παραβίαση της κάμεράς του.

Μια βασική ένδειξη παραβίασης έχει να κάνει με την επιβράδυνση στη λειτουργία και απόκριση του συστήματος, ενώ σε μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις, η προσθήκη ενός συστήματος ψηφιακής ασφάλειας και αποτροπής ψηφιακών εισβολών, μπορεί να προειδοποιήσει τον διαχειριστή και να τον οδηγήσει σε ταχεία εξακρίβωση της ψηφιακής παραβίασης στο σύστημα καμερών.   

Θεωρείται δεδομένο πως το malware που χρησιμοποιούν οι hackers για να “τρυπήσουν” τα δίκτυα είναι εξελιγμένο και σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα. Κατά συνέπεια, ένας απλός χρήστης δεν θα μπορέσει να κατανοήσει εύκολα αν έχει πέσει, όντως, θύμα επίθεσης ή όχι.

Ωστόσο, η οποιαδήποτε ευδιάκριτη αλλαγή στη συμπεριφορά του συστήματος, μπορεί να φανερώσει εισβολή και να υποχρεώσει τον χρήστη να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια για να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Κάποια από τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, για να κατανοήσουμε αν υπάρχει περίπτωση παραβίασης στο σύστημα καμερών, είναι τα ακόλουθα:

  • Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στον κωδικό πρόσβασης που έχουμε θέσει
  • Οι ρυθμίσεις της συσκευής έχουν τροποποιηθεί και τα καταγεγραμμένα αρχεία video, για παράδειγμα, καταλήγουν σε διαφορετικό server από αυτόν που είχαμε ορίσει αρχικά
  • Αυξημένη κίνηση στο δίκτυο, η οποία προέρχεται από τις κάμερες ασφαλείας

Η σημασία της πρόληψης

Η σωστή αντιμετώπιση μιας κυβερνοεπίθεσης στο σύστημα βιντεο-επιτήρησης είναι σημαντική, ώστε να εξαφανιστεί ο κίνδυνος, ωστόσο ακόμα πιο σημαντική είναι η πρόληψη από τις κυβερνοεπιθέσεις. Φυσικά, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι hackers σήμερα, τους καθιστά ικανούς να “εισβάλουν” σε κάθε τύπο συστήματος ασφαλείας, ωστόσο υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να πέσουμε θύματα μιας επίθεσης τέτοιου τύπου.  

Το βασικότερο όλων είναι η χρήση πολύπλοκων usernames και passwords, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η μέθοδος αυθεντικοποίησης δυο παραγόντων. Από εκεί και πέρα, εξαιρετικά σημαντική είναι η αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων και firmware της κάθε κάμερας του συστήματος, ενώ προτείνεται και ο διαχωρισμός των συσκευών από το γενικό δίκτυο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα κι αν παρατηρηθεί εισβολή στο δίκτυο αυτό, τότε τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να παραμείνουν απαραβίαστα και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την καταγραφή τους.