Όταν σκέφτεστε την ασφάλεια στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας είναι συνήθως η προστασία του σπιτιού και της οικογένειάς σας με τη χρήση αποτρεπτικών μέσων παρεμπόδισης των διαρρήξεων όπως είναι ένα σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, η οικιακή ασφάλεια περιλαμβάνει την προστασία του σπιτιού και της περιουσίας σας από άλλους κινδύνους, όπως τους περιβαλλοντικούς. Μόλις αντιληφθείτε τους κινδύνους, ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι οι αισθητήρες περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έξυπνης ασφάλειας στο σπίτι.

Ποια είναι η αξία των περιβαλλοντικών αισθητήρων στην οικιακή ασφάλεια;

Πολύ συχνά, είναι εύκολο να παραβλέψουμε σοβαρά, συχνά αόρατα, επικίνδυνα και καταστροφικά αλλά ανιχνεύσιμα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν όπως οι διαρροές νερού ή αερίου, μονοξειδίου του άνθρακα, τη θερμότητα, τον καπνό και άλλα. Οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες αποτελούν μέρος ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή ή να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι διαρροές δηλητηριωδών αερίων, οι σπασμένοι σωλήνες κ.λπ. Με την έγκαιρη προειδοποίηση, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το ρίσκο, τους κινδύνους και τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα πράγματα.

Τι περιβαλλοντικούς αισθητήρες πρέπει να συμπεριλάβετε στο οικιακό σύστημα ασφαλείας;

Η ασφάλεια στο σπίτι δεν σταματά με το να κρατήσουμε τους εισβολείς έξω από αυτό. Περιλαμβάνει επίσης την ανίχνευση άλλων σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων για την πρόληψη ζημιών, τραυματισμών ή θανάτων. Συζητήστε με τον πάροχο ασφάλειας σας σχετικά με αυτούς τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς αισθητήρες ασφαλείας.

Αισθητήρες καπνού και θερμότητας: Οι αισθητήρες καπνού και θερμότητας αποτελούν στοιχεία που συγκροτούν ένα σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς. Αυτοί οι αισθητήρες είτε ανιχνεύουν τη συγκέντρωση καπνού ή της θερμότητας σε μια συγκεκριμένη περιοχή και δημιουργούν μια ειδοποίηση αν αυτή φτάσει σε ένα σχετικό επίπεδο.

Αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα: Ο άνθρακας είναι ένα αόρατο, άοσμο και δηλητηριώδες αέριο που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα σπίτι χωρίς προειδοποίηση και όταν κάνει την εμφάνισή του πολλές φορές θεωρείται ότι πρόκειται για το φυσικό αέριο. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις όταν η αντίδραση δεν είναι άμεση, τα αποτελέσματα της έκθεσης στο μονοξείδιο του άνθρακα είναι αρνητικά, αφού μπορεί να επέλθει και ο θάνατος. Αυτοί οι ανιχνευτές αερίων σας ειδοποιούν άμεσα, ώστε να μπορέσετε να βγείτε από το σπίτι με ασφάλεια.

Αισθητήρες νερού: Ακόμη και λίγο νερό μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά εάν δεν γίνει άμεσα αντιληπτό. Όταν οι αισθητήρες νερού έρχονται σε επαφή με το νερό, σας ειδοποιούν αμέσως για το πρόβλημα.

Αισθητήρες θερμοκρασίας: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας μπορούν να ανιχνεύσουν τη διακύμανση της θερμοκρασίας και μπορούν να παράσχουν μια προειδοποίηση εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, για παράδειγμα.

Όταν σχεδιάζετε την ασφάλεια του σπιτιού σας, είναι σημαντικό να εξετάσετε όλες τις επιλογές σας. Οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι σε ένα σύστημα ασφαλείας και προσθέτουν ένα ακόμα επίπεδο προστασίας. Επικοινωνήστε με την DC Security και επιλέξτε τους κατάλληλους αισθητήρες που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.