ΑΤΜ : Κανόνες προστασίας και ασφάλειας

Με την παγίωση των capital controls στην καθημερινότητα μας, αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση  και η επαφή μας με τα ΑΤΜ. Ταυτόχρονα όμως εκτινάχθηκαν στα ύψη και τα φαινόμενα απάτης ή και κλοπής σε φυσικό επίπεδο από επίδοξους κακοποιούς. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε  για την προσωπική μας ασφάλεια ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί [...]