Υπάρχει τρόπος ενημέρωσης κάθε φορά που χτυπάει ο συναγερμός στον χώρο μου;

Εάν δεν επιθυμούμε την κάλυψη μας από το κέντρο λήψης σημάτων, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ειδικές συσκευές που μας ενημερώνουν με φωνητικά μυνήματα ή γραπτά μυνύματα (SMS, email). Οι συσκεύες αυτές (τηλεφωνητές, GSM ή Internet module) μας ειδοποιούν όταν υπάρχει κάποιος συναγερμός ή όταν υπάρχει τεχνικό προβλημα όπως διακοπή ρεύματος, χαμηλή τάση μπαταρίας κ.α., και ανάλογα με το μοντέλο τους, μας προσφέρουν διάφορες ακόμα πληροφορίες (πχ την κατάσταση του συστήματος, τα συμβάντα οπλισμού ή παραβίασης, ποια ζώνη του συστήματος μας παραβιάστηκε). Ορισμένα από αυτά μπορούν να διαχειριστούν και τον οπλισμό-αφοπλισμό του συστήματος μας.

2017-04-28T13:34:44+02:00Μάρτιος 31st, 2017||