Το κέντρο λήψης σημάτων διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με άδεια απο την αστυνομία που χειρίζεται ειδικές κονσόλες υποδοχής σημάτων συναγερμού και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Παρακολουθεί ασταμάτητα το συναγερμό μας και ανάλογα με τα σήματα που λαμβάνει, ειδοποιεί τις αρχές και τους ιδιοκτήτες.

Σε γενικές γραμμές, το Κέντρο μπορεί να ειδοποιηθεί για τα ακόλουθα:

-Σήμα διάρρηξης και από ποιο τμήμα του χώρου έγινε

-Σήμα προσωπικής απειλής

-Σήμα ιατρικής ανάγκης

-Σήμα πυρανίχνευσης

-Παραβίαση προστασίας καλωδίων

-Πτώση τάσης μπαταρίας

-Έλεγχος διακοπής ρεύματος 220 V

-Αφόπλιση σε κατάσταση απειλής

-Μπλοκάρισμα πληκτρολογίου σε περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να βρει τον κωδικό

-Όπλιση-αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε

-Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής κάθε 24 ώρες

-Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας