Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  την απομακρυσμένη όπλιση και αφόπλιση του συναγερμού σας  από οποιοδήποτε σημείο θέλετε με χρήση εφαρμογής από το κινητό σας, αποστέλοντας SMS ή απλά τηλεφωνώντας στο χώρο σας. Εάν ο συναγερμός σας δεν έχει κάποια από αύτες τις δυνατότητες, μπορούμε να τον αναβαθμίσουμε με το χαμηλότερα δυνατό κόστος.