Κάθε καταγραφικό είναι εξοπλισμένο με έναν σκληρό δίσκο, στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες. Ανάλογα με την χρονική διάρκεια της καταγραφής (μέρες,βδομάδες,μήνες κλπ), τον αριθμό των καμερών και την ποιότητα της καταγραφής θα πρέπει να προμηθευτούμε δίσκο αντίστοιχης χωρητικότητας.