Η σύνδεση του συναγερμού με ένα Κέντρο λήψης σημάτων ή η συνεργασία του με έναν τηλεφωνητή, προϋποθέτει μια λειτουργική τηλεφωνική γραμμή. Αυτό σημαίνει πως αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το τηλέφωνο μας τότε δεν μπορεί ο συναγερμός να επικοινωνήσει με το ΚΛΣ ή με εμάς.

Μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εγκαθιστώντας ειδικές συσκευές GSM (GSM modules). Οι συσκευές αυτές, δέχονται κάρτα SIM και αναλαμβάνουν το κομμάτι της επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.