Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, τα κατοικίδια προκαλούσαν προβλήματα στην σωστή λειτουργία των συναγερμών. Έπρεπε είτε να κρατάμε τα κατοικίδια μας μακριά από του χώρους που παρακολουθούμε για να μην ενεργοποιηθεί λανθασμένα ο συναγερμός είτε να αφοπλίζουμε τους χώρους στους οποίους κινούνται τα κατοικίδιά μας.

Με την πάροδο των ετών και την πρόοδο της τεχνολογίας, οι κατασκευαστές δημιούργησαν ειδικούς ανιχνευτές, ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσες. Κατά αυτό τον τρόπο, το κατοικίδιο μας μπορεί να κινείται ελεύθερα σε όσες περιοχές του επιτρέψουμε την είσοδο!