Όλοι οι σύγχρονοι συναγερμοί διαθέτουν την λεγόμενη λειτουργία σιωπηλής ενημέρωσης. Αυτή η λειτουργία, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους :

i) με μπουτόν σιωπηρού πανικού το οποίο συνήθως τοποθετούμε κάτω από πάγκους ταμείων αν πρόκεται για επαγγελματικό χώρο ή και σε οικίες σε υπνοδωμάτια κτλπ, ώστε να ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση ακόμα κι αν ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος

 ii) με το λεγόμενο κωδικό απειλής , που τον χρησιμοποιούμε αντί του επιλεγμένου κωδικόυ μας, αν στο στο χώρο μας υπάρχει κάποιος κακοποιός και μας ζητήσει να αφοπλίσουμε τον συναγερμό .Με την πληκτρολόγηση του κωδικού απειλής αφοπλίζετε ο συναγερμός αλλά ειδοποιείται το κέντρο λήψης σημάτων.