Ένας συναγερμός μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με ένα Κέντρο λήψης σημάτων. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, ο συναγερμός στέλνει το αντίστοιχο σήμα στο Κέντρο, το οποίο αναλαμβάνει να ενημερώσει την Αστυνομία ή και την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Απαγορεύεται δια νόμου η απ’ ευθείας σύνδεση του συναγερμού με αστυνομική υπηρεσία μέσω τηλεφωνητή ή άλλης συσκευής.