Όλα τα συστήματα συναγερμού, συνοδεύονται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μια μπαταρία χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί το κέντρο μας, σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Έπειτα χρειαζόμαστε μία μπαταρία ακόμη για κάθε σειρήνα εξωτερικού χώρου που έχουμε συνδέσει στο σύστημά μας.

Σε περιοχές με συχνές διακοπές ρεύματος ή σε σπίτια/χώρους με ηλεκτρικά προβλήματα μπορεί να αποφορτίζονται-φορτίζονται συχνά οι μπαταρίες μας. Αντίστοιχα ταλαιπωρούνται και με την πάροδο του χρόνου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι μπαταρίες μας χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 2 χρόνια. Πέραν της 2ετίας, η αυτονομία που παρέχουν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μειώνεται κατακόρυφα.

Κατά την διάρκεια του σέρβις, αντικαθιστούμε όλες τις μπαταρίες του συστήματος σας που χρειάζονται αλλαγή. Παράλληλα ελέγχουμε όλες τις ζώνες για την ορθή τους λειτουργία και καθαρίζουμε τους ανιχνευτές από την σκόνη.