Η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε μια ξενοδοχειακή μονάδα επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο (πχ. τοποθέτηση ειδικής σήμανσης) πως ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Οι κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν μονάχα στην κεντρική είσοδο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση καμερών για έλεγχο στις εισόδους των δωματίων.

Υπεύθυνος της επεξεργασίων των δεδομένων και του αρχείου καταγραφής είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.