Αν η σειρήνα μας ενεργοποιείται όποτε διακόπτεται το ρεύμα, θα χρειαστεί να αντικαταστήσουμε την μπαταρία του κέντρου κάνοντας σέρβις στο συναγερμό μας. Από τη στιγμή που η κεντρική μπαταρίας μας δεν λειτουργεί και πέφτει το ρεύμα, η σειρήνα δίνει συναγερμό χρησιμοποιώντας την δική της μπαταρία, αφού ανιχνεύει καθολική απώλεια τάσης, κατάσταση παρόμοια με δολιοφθορά (κόψιμο) του καλωδίου της σειρήνας.