Συμβουλές αγοράς GPS Tracker

//Συμβουλές αγοράς GPS Tracker

Συμβουλές αγοράς GPS Tracker

Η τεχνολογία στα συστήματα ασφαλείας έχει γνωρίσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ήδη δει τους ασύρματους συναγερμούς οι οποίοι λειτουργούν μέσω λήψης σημάτων. Πέραν αυτών όμως, πολλά ακόμη προϊόντα έχουν δει τρομερές εξελίξεις. Ένα από αυτά είναι και τα GPS Trackers. Πρόκειται για συσκευές εντοπισμού, οι οποίες μπορούν να μας εξυπηρετήσουν σε αρκετές περιπτώσεις.

Πριν όμως επιλέξουμε το ποιο σύστημα εντοπισμού μας ταιριάζει, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις ανάγκες μας και κατ’ επέκταση να δούμε το που θα το χρησιμοποιήσουμε.

Επιλογή συστήματος εντοπισμού για τις ευπαθείς ομάδες

Πολλά είναι αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψιν, αν θέλουμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή σχετικά με το σύστημα εντοπισμού ευπαθών ομάδων. Αρχικά, η αυτονομία της συσκευής είναι κάτι πολύ βασικό. Επιπλέον, η ευαισθησία της, το μέγεθος και η ακρίβειά της πρέπει να φροντίσουμε να είναι ιδανικά.

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό είναι και η δυνατότητα να μπορούμε να επιλέξουμε τη δυνατότητα ύπνου. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει πως όταν η συσκευή δεν εντοπίζει κίνηση, θα πέφτει σε ύπνο χωρίς να χρησιμοποιεί το GPS. Αντίθετα όταν εντοπίζει κίνηση θα λειτουργεί κανονικά. Η λειτουργία ύπνου βοηθά στην αυτονομία της συσκευής με αποτέλεσμα να μένει ενεργή για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Να τονίσουμε πως τα GPS Trackers λειτουργούν με μπαταρία, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορούν να μείνουν για πάνω από 24 ώρες ενεργά.

Καίριο χαρακτηριστικό για την επιλογή GPS Tracker, είναι και η ευαισθησία της συσκευής. Πριν την οποιαδήποτε επιλογή μας, θα πρέπει να εξετάσουμε σε ποιες περιοχές θα βρίσκεται η συσκευή αφού δεν είναι όλες οι τοποθεσίες ευνοϊκές για την κάλυψη μέσω δορυφόρου GPS.

Όλες πλέον οι συσκευές GPS Trackers έχουν τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω SMS ή GPRS. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανοικτής ακρόασης. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το αν η συσκευή που θέλουμε να αγοράσουμε, έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων αφού το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, δεν είναι δεδομένο.

GPS Trackers για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα

Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η συσκευή που θα αγοράσουμε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και να έχει τη δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, μπορούμε να επιλέξουμε GPS Tracker με βάση το αν θα είναι σταθερής εγκατάστασης ή φορητό.

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη ευαισθησία της συσκευής για σύνδεση με τους GPS δορυφόρους που έχει να κάνει με τη καταμέτρηση του χρόνου που έχετε σταθμεύσει.

Προσοχή. Αν έχετε αυτοκίνητο που είναι μοντέλο μετά το 2004 και είναι εφοδιασμένο με ομοχωρητικά καλώδια, θα πρέπει να προσέξετε μη κόψετε λάθος καλώδιο αφού η επιδιόρθωση της ζημιάς που θα προκληθεί, θα είναι αρκετά ακριβή

2017-11-22T10:16:55+02:00Νοεμβρίου 22nd, 2017|Blog|